Новости poltavsk-egin-akm.edu.kz Mon, 11 Dec 2023 08:29:09 +0600 60 Свободные места http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/svobodnye-mesta Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 +0600 Свободные места http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/2421-18-08-23-15-20-30-svobodnye-mesta Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 +0600 Бракеражная комиссия на 2022-2023 учебный год http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/brakeraghnaya-komissiya-na-2022-2023-uchebnyy-god Thu, 16 Feb 2023 00:00:00 +0600 Электронный продукт для Общеобразовательных школ http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/rasshirenie-sfery-kazahskogo-yazyka Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0600 «Аbai.institute» http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/abaiinstitute Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0600 «Qazlatyn.kz» http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/qazlatynkz Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0600 Электронный продукт для воспитанников миницентра http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/elektronnyy-produkt-dlya-vospitannikov-minicentra Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0600 «Вalatili.kz» http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/2364-16-06-22-17-58-38-valatilikz Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0600 Воспитательная работа http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/vospitatelynaya-rabota Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 +0600 Семейное воспитание http://poltavsk-egin-akm.edu.kz/content/semeynoe-vospitanie Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 +0600